Zobacz również
Zalety kalendarzyka

cykl 31 dniowy: od 11 do 20 dnia cyklu miesięcznego.

 • brak występowania skutków ubocznych,
 • brak przeciwwskazań światopoglądowych,
 • brak przeciwwskazań światopoglądowych,
 • uczy dyscypliny i obserwacji własnego ciała,
 • może posłużyć do planowania ciąży (nacisk na dni płodne).

Kalendarzyk małżeński metodą antykoncepcji

Jedną z naturalnych metod antykoncepcji, która znana była wiele lat temu, jest tzw. Kalendarzy małżeński, czyli tzw. metoda Ogino-Knausa. Jest to naturalny sposób planowania rodziny, który opiera się na założeniu, że u zdrowej kobiety cykl miesięczny przebiega w sposób prawidłowy, czyli z dokładnością co do dnia, a jajeczkowanie występuje w połowie cyklu. W taki sposób określa się termin występowania dni płodnych. Uwzględnia się również czas życia plemnika i komórki jajowej, czyli około 48 godzin przed i po terminie owulacji. Rozszerza to przedział dni płodnych dodatkowe 4 dni. Kalendarzyk małżeński jest raczej metodą planowania dziecka, a nie antykoncepcją.

Według zasad ustalonych dla kalendarzyka małżeńskiego, dni płodne w regularnym cyklu, to przypuszczalnie:

 • cykl 26 dniowy: od 6 do 15 dnia cyklu miesięcznego,
 • cykl 26 dniowy: od 6 do 15 dnia cyklu miesięcznego,
 • cykl 29 dniowy: od 9 do 18 dnia cyklu miesięcznego,
 • cykl 30 dniowy: od 10 do 19 dnia cyklu miesięcznego,
 • cykl 31 dniowy: od 11 do 20 dnia cyklu miesięcznego.
Dni płodne wylicza się w następujący sposób:

Obliczamy je odejmując 20 dni od liczby dni cyklu. Jeśli trwa on 28 dni to: 28-20=8. W 8 dni cyklu rozpoczyna się okres płodny.

Ostatni dzień płodny wylicza się w następujący sposób:

Obliczamy go odejmując 11 dni od liczby dni cyklu. Jeśli trwa on 28 dni to: 28-11=17. W 17 dniu cyklu kończy się okres płodny.

Nie ufaj bezgranicznie

Kalendarzyk małżeński nie może być traktowany jako skuteczna metoda antykoncepcji, bowiem jego wskaźnik Pearla wynosi 14-40, podczas gdy dla tabletek antykoncepcyjnych wynosi on 0,2. Dlatego też metoda ta polecana jest wyłącznie dla kobiet doświadczonych lub takich, dla których nieplanowana ciąża nie jest żadnym problemem.

Ciąża

Mając do czynienia z różną długością cyklu w ciągu roku, przyjmuje się, że 20 dni odejmujemy od liczby dni najkrótszego cyklu. To czas rozpoczęcia dni płodnych. Koniec okresu płodnego ustalamy odejmując 11 od liczby dni najdłuższego cyklu.

Wiarygodność zastosowania metody kalendarzyka małżeńskiego zakłóca wiele zdarzeń, do których m.in. zalicza się:

 • przeziębienia przebiegające z wysoką temperaturą,
 • zaburzenia snu,
 • nieprzestrzeganie rytmu dobowego – na przykład praca trójzmianowa,
 • bezsenność,
 • przedłużający się stres,
 • nadużywanie alkoholu,
 • przejściowe zaburzenia hormonalne itp.